สมัครบัตรเครดิต ผ่านช่องทางออนไลน์ อนุมัติง่าย รู้ผลเร็ว

สมัครผ่านทางออนไลน์วันนี้ สิทธิประโยชน์ รับกระเป๋าเดินทาง Platinum Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว


★ ขั้นตอนการซื้อขายหน่วยลงทุน เมื่อคุณเลือก กองทุนรวมที่น่าสนใจ ได้แล้ว
ติดต่อไปยัง บลจ. : ขั้นตอนแรกนั้นเป็นการติดต่อไปยัง บลจ. (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน) ที่คุณสนใจ
เปิดบัญชี : เมื่อคุณตัดสินใจได้แล้ว ว่าจะทำการลงทุน กองทุนรวม กับกองทุนไหน
ทำการชำระเงินตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ซื้อ รับเอกสารหลักฐานการลงทุน

ขั้นตอนการซื้อขายหน่วยลงทุน เมื่อคุณเลือก กองทุนรวมที่น่าสนใจ ได้แล้ว


ขั้นตอนการซื้อขายหน่วยลงทุน เมื่อคุณเลือก กองทุนรวมที่น่าสนใจ ได้แล้ว

แน่นอนว่าเมื่อคุณทำการเลือกกองทุนรวมที่น่าสนใจต่อการลงทุนได้แล้ว ต่อมาก็คือการเลือกซื้อขายหน่วยลงทุนนั่นเองครับ ซึ่งขั้นตอนสำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุน มีดังต่อไปนี้ (โดยเฉพาะมือใหม่ ควรทำการศึกษาขั้นตอนเหล่านี้เอาไว้ เพราะถือว่ามีความยุ่งยากพอสมควรครับ)

– ติดต่อไปยัง บลจ. 

ขั้นตอนแรกนั้นเป็นการติดต่อไปยัง บลจ. (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน) ที่คุณสนใจ เพื่อขอหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลต่างๆ มาพิจารณาศึกษารายละเอียดก่อนการซื้อขายจริง (เพราะมีรายละเอียดที่ต่างกันออกไปในแต่ละธนาคาร) โดยคุณอาจจะหาข้อมูลจากทางอื่นเพิ่มเติม หรือขอรายละเอียด ข้อแนะนำที่ไม่ได้ระบุไว้ จากทางผู้ทำหน้าที่ขายของ บลจ. นั้นๆ โดยตรงอีกทางหนึ่ง

– เปิดบัญชี กองทุนรวม

เมื่อคุณตัดสินใจได้แล้ว ว่าจะทำการลงทุน กองทุนรวม กับกองทุนไหน อันดับต่อมาคือการเปิดบัญชีเพื่อทำการซื้อขายกองทุน กับ บลจ. นั้นๆ โดยให้คุณทำการเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เตรียมเอกสารสำหรับเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สำหรับการรับเงิน ในกรณีที่ขายหน่วยลงทุน รวมถึงการรับเงินปันผล)

จากนั้นทำการติดต่อไปยังกองทุนที่คุณสนใจ แจ้งความประสงค์ ขอเปิดบัญชีซื้อขายกองทุน แล้วทำตามที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำได้เลย

– ทำการชำระเงินตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ซื้อ

โดยคุณจะต้องชำระเงินค่าหน่วยลงทุน ที่ซื้อ ณ ตอนนั้นเลย ดังนั้นคุณจึงจำเป็นที่จะต้องคิดมาก่อนว่า จะซื้อหน่วยลงทุนเท่าไหร่ และหน่วยลงทุนนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม ในตอนแรกนั้นแนะนำให้ซื้อทีละนิดหน่อยไปก่อน เพราะสามารถซื้อเพิ่มได้ภายหลัง ในกรณีที่อยากลงทุนเพิ่มครับ

– รับเอกสารหลักฐานการลงทุน

เมื่อคุณทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมด จนถึงการชำระค่าหน่วยลงทุนแล้ว ทาง บลจ. จะทำการออกหลักฐาน ซึ่งเป็นเอกสารยืนยันถึงการลงทุนให้กับคุณ โดยในปัจจุบันนั้นจะมีเอกสาร 2 ประเภท ได้แก่

  1. แบบที่ใช้สมุดบัญชีเงินฝากแสดงสิทธิหน่วยลงทุน : กล่าวคือจะเป็นการออกเอกสาร ที่คล้ายกับสมุดบัญชีเงินฝากให้กับผู้ลงทุน โดยหากผู้ลงทุนต้องการขายหน่วยลงทุนที่ถือไว้ จำเป็นจะต้องใช้เอกสารดังกล่าวนี้ด้วย (แต่ในกรณีที่ซื้อหน่วยลงทุน ไม่จำเป็นต้องใช้)
  2. แบบหนังสือแสดงสิทธิหน่วยลงทุน : จะเป็นหนังสือ ที่ทาง บลจ. ออกให้เพื่อยืนยันการซื้อขาย (จะไม่เป็นเล่ม)มักส่งให้ทางไปรษณีย์ โดยการซื้อขายหน่วยลงทุน ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารนี้ร่วมด้วย

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือการลงทุนกองทุนรวม ถือวาค่อนข้างมีความยุ่งยากอยู่พอสมควร แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป อย่างไรก็ตามเมื่อคุณได้รับเอกสารแสดงสิทธิการลงทุน ควรทำการเก็บเอาไว้ให้ดีด้วย เพราะจำเป็นจะต้องใช้ ในการซื้อขายเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนนั่นเอง


สมัครบัตรเครดิต ผ่านช่องทางออนไลน์ อนุมัติง่าย รู้ผลเร็ว

สมัครผ่านทางออนไลน์วันนี้ สิทธิประโยชน์ รับกระเป๋าเดินทาง Platinum Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว