สมัครบัตรเครดิต ผ่านช่องทางออนไลน์ อนุมัติง่าย รู้ผลเร็ว

สมัครผ่านทางออนไลน์วันนี้ สิทธิประโยชน์ รับกระเป๋าเดินทาง Platinum Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว


อยากเป็นเจ้าของ เงินดิจิตอล บิทคอยน์ (Bitcoin) ต้องทำยังไง? โดยในประเทศไทยเองก็มีผู้ให้บริการ Bitcoin Wallet หลายราย เช่น Coins.co.th, Bx.in.th เป็นต้น หากใครที่ต้องการเป็นเจ้าของ บิทคอยน์ สามารถสมัครเว็บไซต์ดังกล่าว และทำการโอนเงินเพื่อซื้อ บิทคอยน์ จากผู้ให้บริการ

อยากเป็นเจ้าของ เงินดิจิตอล บิทคอยน์ (Bitcoin) ต้องทำยังไง?


การที่จะได้มาซึ่ง บิทคอยน์ นั้น ผู้เล่น หรือ “Miners” ต้องแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและมี ความยากขึ้นเรื่อย ๆ แปรผันตามจํานวน บิทคอยน์ ที่ออกไปสู่ระบบ ซึ่งการแก้โจทย์ที่ว่านั้นต้องใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูงมาก โดยหากแก้โจทย์ได้จะได้รับ บิทคอยน์ เป็นผลตอบแทน ซึ่งจะลดลงกึ่งหนึ่ง ทุก ๆ 4 ปี เช่น ถ้าในช่วงปี 2552-2556 ได้รับผลตอบแทนเป็นจํานวน 50 บิทคอยน์ ในสี่ปีถัดไปจะได้รับ บิทคอยน์เพียง 25 หน่วยหากแก้โจทย์สําเร็จ โดยจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปจนคาดว่าในที่สุด บิทคอยน์ ในระบบจะมี จํานวนเท่ากับ 21 ล้านหน่วย

แต่ถ้าเห็นว่าการเป็น Miners ช่างยุ่งยาก วุ่นวาย คุณก็อาจรับโอนหรือซื้อ บิทคอยน์ จากผู้ที่ถือครองได้ โดยต้องลงโปรแกรม Bitcoin Wallet บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ซึ่งโปรแกรมจะสร้างที่อยู่ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเลขที่บัญชี เพื่อการจัดเก็บ บิทคอยน์

โดยในประเทศไทยเองก็มีผู้ให้บริการ Bitcoin Wallet หลายราย เช่น Coins.co.th, Bx.in.th เป็นต้น หากใครที่ต้องการเป็นเจ้าของ บิทคอยน์ สามารถสมัครเว็บไซต์ดังกล่าว และทำการโอนเงินเพื่อซื้อ บิทคอยน์ จากผู้ให้บริการ

อย่างไรก็ดี ในระยะที่ผ่านมาเริ่มมีการนําเงินดิจิตอลอย่าง บิทคอยน์  มาใช้เพื่อซื้อสินค้าและบริการจริงจาก ร้านค้าออนไลน์และร้านค้าทั่วไป เช่น เว็บไซต์ Overstock.com ของสหรัฐอเมริการ้านค้าออนไลน์ขนาด ใหญ่แห่งแรกที่เปิดรับการจ่ายเงินด้วย บิทคอยน์ รวมถึง ร้านอาหาร โรงแรม บางแห่งเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนํา บิทคอยน์ ไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินจริงและมีการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนกันเองภายในเครือข่าย

ด้วยเหตุนี้เอง บิทคอยน์ จึงกลายเป็นช่องทางการเก็งกําไรรูปแบบใหม่ที่เย้ายวนให้นักเก็งกําไรหันมาให้ความสนใจใน บิทคอยน์ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

ที่มา : www.cryptoplanet.info/เงินในโลกดิจิตอล/


สมัครบัตรเครดิต ผ่านช่องทางออนไลน์ อนุมัติง่าย รู้ผลเร็ว

สมัครผ่านทางออนไลน์วันนี้ สิทธิประโยชน์ รับกระเป๋าเดินทาง Platinum Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว