สมัครบัตรเครดิต ผ่านช่องทางออนไลน์ อนุมัติง่าย รู้ผลเร็ว

สมัครผ่านทางออนไลน์วันนี้ สิทธิประโยชน์ รับกระเป๋าเดินทาง Platinum Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว★ บัตรเครดิต Citibank สมัครที่ไหน อนุมัติง่าย รู้ผลเร็ว
บัตรเครดิต ซิตี้ รีวอร์ด ความเป็นเอกสิทธิ์ สะสมคะแนน สมัครออนไลน์วันนี้ อนุมัติง่าย รู้ผลเร็ว
บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม ความเป็นเอกสิทธิ์ รับเงินคืนเข้าบัญชี สมัครออนไลน์วันนี้ อนุมัติง่าย รู้ผลเร็ว
บัตรเครดิต ซิตี้ ซิมพลิซิตี้ ความเป็นเอกสิทธิ์ ฟรีค่าธรรมเนียม สมัครออนไลน์วันนี้ อนุมัติง่าย รู้ผลเร็ว
เปลี่ยนตัวเองป้องกันหนี้บัตรเครดิต ปรับตัวเองให้คิดอย่างรอบคอบก่อนการสร้างหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ รายจ่ายต่างๆ ตลอดจนการพิจารณาในการซื้อสินค้าบางประเภท

บัตรเครดิต Citibank สมัครที่ไหน อนุมัติง่าย รู้ผลเร็ว


????? บัตรเครดิต Citibank สมัครที่ไหน อนุมัติง่าย รู้ผลเร็ว ?????

ซิตี้ รีวอร์ด

? บัตรเครดิต ซิตี้ รีวอร์ด ความเป็นเอกสิทธิ์ สะสมคะแนน สมัครออนไลน์วันนี้ อนุมัติง่าย รู้ผลเร็ว

สมัครใบนี้

 

ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

? บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม ความเป็นเอกสิทธิ์ รับเงินคืนเข้าบัญชี สมัครออนไลน์วันนี้ อนุมัติง่าย รู้ผลเร็ว

สมัครใบนี้

 

ซิตี้ ซิมพลิซิตี้

? บัตรเครดิต ซิตี้ ซิมพลิซิตี้ ความเป็นเอกสิทธิ์ ฟรีค่าธรรมเนียม สมัครออนไลน์วันนี้ อนุมัติง่าย รู้ผลเร็ว

สมัครใบนี้

 

เปลี่ยนตัวเองป้องกันหนี้บัตรเครดิต

หนี้ เป็นภาวะทางการเงินที่ไม่ว่าใครก็ไม่อยากจะเป็น เพราะหนี้มักจะมาพร้อมกับดอกเบี้ย และผลเสียต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะหนี้ประเภทที่ไม่ส่งผลดีต่างๆ เช่น หนี้ที่เกิดจากความฟุ่มเฟือย หรือใช้จ่ายเกินตัว เป็นต้น เราสามารถที่จะป้องกันภาวะการเป็นหนี้ได้ ด้วยการเปลี่ยนตัวเอง และนิสัยบางอย่าง ดังต่อไปนี้

ปรับตัวเองให้คิดอย่างรอบคอบก่อนการสร้างหนี้

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ รายจ่ายต่างๆ ตลอดจนการพิจารณาในการซื้อสินค้าบางประเภท ที่จะก่อให้เกิดการเป็นหนี้ เช่น บ้าน รถยนต์ หรือสินค้าที่จะต้องมีการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ ซึ่งก่อนการตัดสินใจเป็นหนี้ ควรคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ ว่าเราจำเป็นที่จะต้องซื้อสินค้าเหล่านั้นจริงหรือไม่ และจะนำมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่

ปรับลดนิสัยใช้เงินเกินตัว ใช้เงินฟุ่มเฟือย

การใช้จ่ายเงินเกินตัวนั้นแน่นอนว่าจะก่อให้เกิดหนี้ได้ในที่สุด เพราะมันหมายถึงการที่เราใช้เงินจนหมดและไม่เหลือสำหรับใช้ในเรื่องจำเป็น หรือการนำเอาเงินในอนาคตมาใช้อย่างเช่น พวกบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสดต่างๆ ดังนั้นผลที่จะตามมาคือหนี้พร้อมกับอัตราดอกเบี้ยจำนวนมาก ที่เราจะต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขครับ

ตั้งเป้าหมายที่เด่นชัดสำหรับการออม

การออมหมายถึงการเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้ในยามจำเป็น หรือการลงทุนเพื่อให้มันงอกเงย อย่างไรก็ตามการออมเงินนั้นมักจะมีอุปสรรคคือ ออมไม่สำเร็จและนำเงินก้อนนั้นมาใช้ในที่สุด (ทั้งที่ยังไม่ถึงยามจำเป็น) ดังนั้นการตั้งเป้าหมายในการออมเงิน เช่น ออมเพื่อลงทุน ออมเก็บไว้ใช้หลังเกษียณ หรือการออมเพื่อท่องเที่ยว จะช่วยทำให้การออมสำเร็จได้ ไม่ต้องรีบทุบกระปุกไปซะก่อน


สมัครบัตรเครดิต ผ่านช่องทางออนไลน์ อนุมัติง่าย รู้ผลเร็ว

สมัครผ่านทางออนไลน์วันนี้ สิทธิประโยชน์ รับกระเป๋าเดินทาง Platinum Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว