สมัครบัตรเครดิต ผ่านช่องทางออนไลน์ อนุมัติง่าย รู้ผลเร็ว

สมัครผ่านทางออนไลน์วันนี้ สิทธิประโยชน์ รับกระเป๋าเดินทาง Platinum Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว


ซิตี้ เพรสทีจ (Citibank Citi Prestige) บัตรเครดิตที่มอบความคุ้มค่าให้คุณจาก ธนาคาร ซิตี้แบงก์ ในส่วนของบัตร ซิตี้ เพรสทีจ ที่เพียบพร้อมทั้งในด้านของการ เติมน้ำมันเชลล์ เล่นกอล์ฟ และสะสมคะแนนแลกของกำนัล และยังครอบคลุมสิทธิพิเศษ อื่นๆอีกมากมาย

บัตรเครดิต Citibank Citi Prestige ยอดชำระขั้นต่ำเท่าไหร่


บัตรเครดิต ซิตี้ เพรสทีจ

บัตรเครดิตที่มอบความคุ้มค่าให้คุณจาก ธนาคาร ซิตี้แบงก์ ในส่วนของบัตร ซิตี้ เพรสทีจ ที่เพียบพร้อมทั้งในด้านของการ เติมน้ำมันเชลล์ เล่นกอล์ฟ และสะสมคะแนนแลกของกำนัล และยังครอบคลุมสิทธิพิเศษ อื่นๆอีกมากมาย

 

บัตรเครดิต ซิตี้ เพรสทีจ มอบเอกสิทธิ์พิเศษ เรื่องอะไรบ้าง?

คะแนนสะสม ถ้าหากว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบการสะสมคะแนน ผู้ถือบัตร ซิตี้ เพรสทีจ รับคะแนนสะสมเพิ่ม 2 คะแนน หากใช้บริการผ่าน ซิตี้ เพรสทีจ เมื่อมียอดใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท (รับ 3 คะแนน สำหรับการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ) อายุคะแนนสะสม บัตร ซิตี้ เพรสทีจ ไม่มีหมดอายุ

เต็มที่กับชีวิตมอบความสุดพิเศษ คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด รับ 2 คะแนน จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ซิตี้ เพรสทีจ ภายในประเทศ และ รับ 3 คะแนน จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ซิตี้ เพรสทีจ ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

เต็มที่กับชีวิตมอบความสุดพิเศษ ห้องรับรองพิเศษ กับ บุคคลที่เข้าร่วมบัตร ซิตี้ เพรสทีจ ที่สนามบินกว่า 1,000 แห่ง สำหรับบัตร Priority Pass? ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ซิตี้ เพรสทีจ เป็นบัตรเครดิตสำหรับการเล่นกอล์ฟ ออกรอบกับสนามกอล์ฟที่ร่วมรายการฟรี จำนวน 3 ครั้ง/ปี

ซิตี้ เพรสทีจ เป็นบัตรเครดิตสำหรับเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ เมื่อเติมน้ำมันเชลล์ผ่านบัตรเครดิต ซิตี้ เพรสทีจ ทุกๆยอดชำระค่าน้ำมัน 800 บาท วันนี้ – 31 มี.ค. 2561 รับเครดิตเงินคืนจำนวน 3%

เต็มที่กับชีวิตมอบความสุดพิเศษ บริการที่จอดรถสำรองพิเศษที่ห้างสรรพสินค้า เต็มที่กับชีวิตมอบความสุดพิเศษ บริการที่จอดรถสำรองพิเศษที่โรงแรมชั้นนำ เต็มที่กับชีวิตมอบความสุดพิเศษ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน เต็มที่กับชีวิตมอบความสุดพิเศษ บริการช่วยเหลือภายในบ้าน และ เต็มที่กับชีวิตมอบความสุดพิเศษ บริการเลขาส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง

เต็มที่กับชีวิตมอบความสุดพิเศษ บริการเลขาส่วนตัว ซิตี้ เพรสทีจ เลขาส่วนตัวช่วย บุคคลที่เข้าร่วมบัตร ซิตี้ เพรสทีจ ได้ทุกเรื่อง เบอร์สายตรงทีสำหรับ บุคคลที่เข้าร่วมบัตร ซิตี้ เพรสทีจ เท่านั้น โทร. 0-2232-2333 หรือกรณีที่ บุคคลที่เข้าร่วมบัตร ซิตี้ เพรสทีจ อยู่ต่าง ประเทศ โทร. +66-2232-2484 เจ้าหน้าที่ของเรา พร้อมให้บริการท่าน 7 วัน ต่อสัปดาห์ ตลอด 24 ชม

สิทธิคุ้มครอง สำหรับ บุคคลที่เข้าร่วมบัตร ซิตี้ เพรสทีจ
– เต็มที่กับชีวิตมอบความสุดพิเศษ เมื่อชำระค่าโดยสารด้วยบัตรเครดิต ซิตี้ เพรสทีจ คุณจะได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 35 ล้านบาท
– เต็มที่กับชีวิตมอบความสุดพิเศษ คุ้มครองสำหรับการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน เมื่อ บุคคลที่เข้าร่วมบัตร ซิตี้ เพรสทีจ เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ สูงสุด 800,000 บาท
– เต็มที่กับชีวิตมอบความสุดพิเศษ วงเงินชดเชยสูงสุด 20,000 บาท สำหรับ บุคคลที่เข้าร่วมบัตร ซิตี้ เพรสทีจ หากเที่ยวบิน หรือกระเป๋าเดินทาง ล่าช้า
– เต็มที่กับชีวิตมอบความสุดพิเศษ วงเงินชดเชยสูงสุด 50,000 บาท สำหรับ บุคคลที่เข้าร่วมบัตร ซิตี้ เพรสทีจ หากกระเป๋าเดินทางสูญหาย
– เต็มที่กับชีวิตมอบความสุดพิเศษ คุ้มครองการซื้อให้กับสินค้าที่ชำระผ่านบัตรเครดิต ซิตี้ เพรสทีจ ด้วยวงเงิน สูงสุด 400,000 บาท ต่อครั้ง หรือ 120,000 บาทต่อทรัพย์สิน 1 รายการ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

ค่าธรรมเนียม บัตรเครดิต ซิตี้ เพรสทีจ ใบนี้ บัตรหลักและบัตรเสริม ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการเก็บ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ทางด้านของ การเก็บ ค่าธรรมเนียมรายปีของ ซิตี้ เพรสทีจ บัตรหลัก ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 7,900 บาท/ บัตร/ ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามที่ธนาคารกำหนด)) บัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 1,900 บาท/ บัตร/ ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามที่ธนาคารกำหนด))

สมัครบัตร ซิตี้ เพรสทีจ ต้องมีอายุเท่าไหร่ เงินเดือนเยอะแค่ไหน ?

ในส่วนของผู้ที่มีความต้องการเป็นเจ้าของบัตร ซิตี้ เพรสทีจ จาก ธนาคาร ซิตี้แบงก์ มีข้อกำหนดว่า ต้องมีอายุ บัตรหลัก 20 – 65 ปี และ บัตรเสริม 15 ปี อีกทั้ง เจ้าของบัตร ซิตี้ เพรสทีจ ใบนี้ ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำถึงตามเกณฑ์ขั้นต่ำ กำหนดไว้ที่ 50,000 บาท/เดือน คุณอาจจะได้รับวงเงิน 2-5 เท่า บัตรเครดิต ซิตี้ เพรสทีจ มีระยะเวลาปราศจากดอกเบี้ย 45 วัน ยอดชำระเงินคืนขั้นต่ำ 10 % แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท อัตราดอกเบี้ยค้างชำระ 18 %ต่อปี โดยคำนวณจากวันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ

เอกสิทธิ์ของบัตร ซิตี้ เพรสทีจ กับเรื่อง เบิกใช้เงินสดฉุกเฉินล่วงหน้า

เอกสิทธิ์ของบัตร ซิตี้ เพรสทีจ มอบวงเงินให้ผู้ครอบครองบัตร 100 % ของวงเงินที่เหลือในขณะนั้น มีค่าธรรมเนียม 3 % ต่อการกดหนึ่งครั้ง บัตร ซิตี้ เพรสทีจ มีอัตราดอกเบี้ยค้างชำระ 18 %ต่อปี

ต้องการเป็นเจ้าของบัตร ซิตี้ เพรสทีจ

สมัครบัตร ซิตี้ เพรสทีจ เร็วทันใจ สะดวกสบายยุค 4G สมัครบัตรเครดิต ซิตี้ เพรสทีจ ออนไลน์ >>  คลิก สมัครออนไลน์  <<

หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการก่อนตัดสินใจ


สมัครบัตรเครดิต ผ่านช่องทางออนไลน์ อนุมัติง่าย รู้ผลเร็ว

สมัครผ่านทางออนไลน์วันนี้ สิทธิประโยชน์ รับกระเป๋าเดินทาง Platinum Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว