สมัครบัตรเครดิต ผ่านช่องทางออนไลน์ อนุมัติง่าย รู้ผลเร็ว

สมัครผ่านทางออนไลน์วันนี้ สิทธิประโยชน์ รับกระเป๋าเดินทาง Platinum Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว


ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ (Citibank Royal Orchid Plus Prefered) บัตรเครดิตที่มอบความคุ้มค่าให้คุณจาก ธนาคาร ซิตี้แบงก์ ในส่วนของบัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ที่เพียบพร้อมทั้งในด้านของการ เดินทางกับเที่ยวบิน การบินไทย บริการรถลีมูซีน สนามบินสุวรรณภูมิ และบริการห้องพักรับรองสนามบิน และยังครอบคลุมสิทธิพิเศษ อื่นๆอีกมากมาย

บัตรเครดิต Citibank Royal Orchid Plus Prefered ยอดชำระขั้นต่ำเท่าไหร่


บัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

บัตรเครดิตที่มอบความคุ้มค่าให้คุณจาก ธนาคาร ซิตี้แบงก์ ในส่วนของบัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ที่เพียบพร้อมทั้งในด้านของการ เดินทางกับเที่ยวบิน การบินไทย บริการรถลีมูซีน สนามบินสุวรรณภูมิ และบริการห้องพักรับรองสนามบิน และยังครอบคลุมสิทธิพิเศษ อื่นๆอีกมากมาย

 

บัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ มอบเอกสิทธิ์พิเศษ เรื่องอะไรบ้าง?

คะแนนสะสม ถ้าหากว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบการสะสมคะแนน ผู้ถือบัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ รับคะแนนสะสมเพิ่ม 1 คะแนน หากใช้บริการผ่าน ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ เมื่อมียอดใช้จ่ายทุกๆ 20 บาท อายุคะแนนสะสม บัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ไม่มีหมดอายุ

เต็มที่กับชีวิตมอบความสุดพิเศษ สมาชิกบัตรหลักรับสิทธิ์ในการเลื่อนสถานะภาพสู่สมาชิกบัตรทองรอยัล ออร์คิด พลัส เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ อีกทั้งจะต้องเดินทางกับการบินไทยในระยะเวลาเดียวกันดังต่อไปนี้
– สะสมไมล์เอกสิทธิ์ครบ 22,000 ไมล์ หรือ
– เดินทางเส้นทางระหว่างประเทศ 15 เที่ยวบิน

เต็มที่กับชีวิตมอบความสุดพิเศษ รับ 1 ไมล์สะสม เพียงแค่คุณใช้จ่าย ผ่าน บัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ใบนี้ ทุกๆ 15 บาท สำหรับ บุคคลที่เข้าร่วมบัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ที่ใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว และการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ และ บุคคลที่เข้าร่วมบัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์  รับ 1 ไมล์สะสมสำหรับการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ ทุกๆ 20 บาท

เต็มที่กับชีวิตมอบความสุดพิเศษ พิเศษรับ Anniversary Bonus 25,000 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ครบ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ และต่ออายุสมาชิกบัตรฯ ในปีถัดไป

เต็มที่กับชีวิตมอบความสุดพิเศษ ฟรีบริการ ลีมูซีนจากบ้านถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้ง/ปี พร้อมส่วนลด 50% สำหรับ 2 ครั้งต่อไป  โดยมีการจำกัดระยะทางจากบ้านถึงสนามบิน  50 กิโลเมตร

เต็มที่กับชีวิตมอบความสุดพิเศษ ฟรีบริการ Meet & Assist ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อ บุคคลที่เข้าร่วมบัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ เดินทางเส้นทางระหว่างประเทศกับสายการบินไทย

เต็มที่กับชีวิตมอบความสุดพิเศษ ฟรีบริการห้องพักรับรอง Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อ บุคคลที่เข้าร่วมบัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ แสดงบัตร โดยสารของสาย การบินไทย เส้นทางระหว่างประเทศ

เต็มที่กับชีวิตมอบความสุดพิเศษ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ภายในบ้าน และ เต็มที่กับชีวิตมอบความสุดพิเศษ บริการเลขาส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสิทธิ์ที่มาควบคู่กับบัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ใบนี้นั่นคือ คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 35 ล้านบาท เมื่อ บุคคลที่เข้าร่วมบัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

ค่าธรรมเนียม บัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ใบนี้ บัตรหลักและบัตรเสริม ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการเก็บ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ทางด้านของ การเก็บ ค่าธรรมเนียมรายปีของ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ บัตรหลัก ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก 5,000 บาท ปีถัดไป 10,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อใช้การใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามที่ธนาคารกำหนด)) บัตรเสริม ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 2,000 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อใช้การใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามที่ธนาคารกำหนด))

สมัครบัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ต้องมีอายุเท่าไหร่ เงินเดือนเยอะแค่ไหน ?

ในส่วนของผู้ที่มีความต้องการเป็นเจ้าของบัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ จาก ธนาคาร ซิตี้แบงก์ มีข้อกำหนดว่า ต้องมีอายุ บัตรหลัก 20 – 65 ปี และ บัตรเสริม 15 – 80 ปี อีกทั้ง เจ้าของบัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ใบนี้ ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำถึงตามเกณฑ์ขั้นต่ำ กำหนดไว้ที่ 50,000 บาท/เดือน คุณอาจจะได้รับวงเงิน 2-5 เท่า บัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ มีระยะเวลาปราศจากดอกเบี้ย 45 วัน ยอดชำระเงินคืนขั้นต่ำ 10 % แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท อัตราดอกเบี้ยค้างชำระ 18 %ต่อปี โดยคำนวณจากวันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ

เอกสิทธิ์ของบัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ กับเรื่อง เบิกใช้เงินสดฉุกเฉินล่วงหน้า

เอกสิทธิ์ของบัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ มอบวงเงินให้ผู้ครอบครองบัตร 100 % ของวงเงินที่เหลือในขณะนั้น มีค่าธรรมเนียม 3 % ต่อการกดหนึ่งครั้ง บัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ มีอัตราดอกเบี้ยค้างชำระ 18 %ต่อปี

ต้องการเป็นเจ้าของบัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

สมัครบัตร ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ เร็วทันใจ สะดวกสบายยุค 4G สมัครบัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ออนไลน์ >>  คลิก สมัครออนไลน์  <<

หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการก่อนตัดสินใจ


สมัครบัตรเครดิต ผ่านช่องทางออนไลน์ อนุมัติง่าย รู้ผลเร็ว

สมัครผ่านทางออนไลน์วันนี้ สิทธิประโยชน์ รับกระเป๋าเดินทาง Platinum Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว